Termeni și condiții

  1. Introducere

Pentru a beneficia din plin de avantajele cursurilor Mei-Rosu Diana-Madalina PFA, este necesar să te conformezi condiţiilor generale de utilizare detaliate mai jos precum şi ansamblului de legi aplicabile. Atunci când parcurgi şi utilizezi acest site, accepţi implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate îţi sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site.

Cursul “Arta & Știința Laminării Genelor” si “Lami like a pro” sunt produse şi proprietate Mei-Rosu Diana-Mădălina PFA.

Date bancare, informație pentru persoanele juridice
Nume companie: Mei-Rosu Diana-Madalina PFA (Persoană Fizică Autorizată )
Adresa juridică: Municipiul Arad, str. Piața Spitalului, Bloc 2B, Etaj 3, Ap. 11, Județul Arad
Adresa fizică: municipiul Arad
Cod fiscal/IDNO : 41680915
IBAN: RO58BTRLRONCRT0CH4286201
SWIFT: BTRLRO22, VALUTA: RON, la Banca Transilvania
E-mail: profadegene@deelashes.ro
Site: www.deelashes.ro

  1. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Statului Român, în general, şi de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este Mei-Rosu Diana-Madalina PFA (Persoană Fizică Autorizată ), cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

  1. Accesul la site

Noi îţi garantăm acces limitat, în interes personal, pe site-ul . Nu ai dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Idole Beauty SRL fără acordul nostru prealabil.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizând site-ul confirmați faptul că sunteți de acord și vă exprimați consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt oferite de către DVS, pentru informare, procurarea cursurilor și a serviciilor prestate de către “Mei-Rosu Diana-Madalina” PFA.

  1. Condițiile de achitare

5.1. Achitarea cursului este posibilă într-o singura rată.

5.2. Garantarea înscrierii la curs o achitarea integrală a sumei de plată.

5.3. Costul instruirii în valută se face conform cursului oficial de schimb al Băncii Naționale a României la ziua efectuării plății.

5.4. Transferul cursurilor ratate într-o altă perioadă este posibilă numai cu acordul ambelor părți.

5.5. Transferul cursurilor plătite către o altă persoană nu este posibil.

  1. Condițiile și procedurile de desfășurare a cursurilor:

6.1. Prestatorul este obligat în perioada de studiu a Beneficiarului, să ofere condiții optime de lucru: acces respectiv pe platforma de cursuri, suport în caz de probleme tehnice.
Beneficiarul trebuie să dețină calculator/ laptop personal pentru a putea frecventa cursurile.

6.2. Cursurile se desfășoară la sediul ales de companie cu prezența fizică sau prin internet, prin programele e-learning sau blended la decizia comună a părților.

6.3. Prestatorul este obligat să informeze Beneficiarul despre schimbarea orarului de curs.

6.4. Prestatorul este obligat să furninzeze la absolvirea cursului și la cererea Beneficiarului „Certificatul de absolvire a cursului”.

6.5. Beneficiarul are dreptul să primească de la prestator orice informație privind volumul și conținutul cursului.

6.6. Beneficiarul este obligat să informeze Prestatorul despre schimbarea adresei, telefonului, numelui în formă scrisă.

  1. Condițiile și procedurile pentru returnarea sau sistarea/încetării cursurilor

7.1. Beneficiarul îndeplineşte obligațiile financiare de a plăti integral cursul conform graficului stabilit de părţi, persoanele care nu îndeplinesc această condiție nu vor avea voie să participe la cursuri;

7.2. Prestatorul restituie Beneficiarului 100% din suma totală contribuită pentru cursuri dacă refuzul de a studia este anunțat cu 15 zile înainte de data de începere a cursului;

7.3. Prestatorul restituie Beneficiarului 80% din suma totală contribuită pentru cursuri în cazul în care Beneficiarul refuză de a studia în prima săptămână a cursului şi dacă există motive întemeiate;

7.4. Prestatorul va restitui 90% suma plătită pentru orele nefrecventate în cazul când cursurile sunt întrerupte, din cauza unei boli grave, a unui Beneficiar – confirmat printr-o notă a medicului.

7.5. În cazul unui comportament inadecvat de către un Cursant, Prestatorul are dreptul să-i întrerupă cursurile fără a rambursa suma plătită pentru cursuri, sau să-i refuze înscrierea la cursuri.

7.6. În cazul coruperii, distribuirii sau comercializări a materialelor video sau text, de către Cursant, fără acordul ambelor părți, Prestatorul are dreptul să-l exmatriculeze pe cursant, și să înnainteze o plângere către organele competente, cu drept de a cere despăgubiri în valoare de 1500-50000 euro, în funcție de gravitatea infracțiunii comise.

7.7. Plata este posibilă cu cardurile Visa și Mastercard și are loc pe pagina protejată a provider-ului NETOPIA Payments .

Conţinutul acestor condiţii reprezintă expresia de voinţă a părţilor şi ţine loc de contract. Contractul intră în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitare integrală a preţului contractului, producând efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.

Shopping Cart